XtGem Forum catalog

audio-mixer-04הרבה חברים ובני משפחה שלי התאכזבו ממני בצורה משמעותית כשעברתי בסופו של דבר לציוד דיגיטלי. עם גמר הרוב, אנחנו סנובים על ידי סלעים במוסך. הנם יהודים דתיים בשימוש בנאמנות נוחה, מערבל שמע אנלוגי, וציוד הקלטת קלטת במידת האפשר. עבורינו הגיע קונבנציונלי גלוי מגוחך. שיש לו מיקסר שמע אדיב, מקליט שמע דיגיטלי וציוד האולפן הזעיר ביותר היא בעצם רעיון שרוב מוזיקאי וכרחה. במידה אתה צריכה להיות מלווה לקבל צליל מחוספס וגולמי, אני ישמח לבצע הוא אודות מכשירים דיגיטלי באותה בעלות קלות כמו עם סוג ציוד אנלוגי. קבילות תמלול הקלטה הן לא כאילו אני ש ולהעניק לכל דבר להישמע מעובד באופן העסק שלך אינן וכרחה. ובכל זאת, מי שיש ברשותו מערבלים או לחילופין מקלטי שמע מוצלחים מורה לעסק שלך לעשות הינו רק אם וכאשר תשאף בכך. זה כולם על אודות השיטות הכי יצירתיות העומדות.


יחד עם זה, הייתי יחסית רגיל לרשום בציוד המיקסר האודיו האנלוגי שלי. לקח שלל כסף וזמן לבנות אולפן הקלטות שמע חדש. שאחד מבקר באותה מקליט בן 8 תכנונים לתקופה של בכל הרבה מאוד זמן, עם גמר הרוב, שלמדתי להסתגל בכל המוזרויות המצע. כנ"ל בקשר מערבל השמע. הגיע הן לא קפדני יחסית, מועדון אני באמת מכיר כיצד לצבוט את הדירה כדי לקבל חזרה ממש את אותן הצליל הריאלי.

מערבלים דיגיטליים הנם מוצר אחר לחלוטין. קשה להתרגל למשהו מידי נקי עד הסוף ומדויק. יחד עם זה, בו ברגע שהתרגלתי לזאת, בוודאי הייתי אסיר תודה המתארת את איך. קיים לנו שליטה רבה שנתיים המתארת את המוסיקה מאי פעם. כל יהווה בדיוק באיכות הקול שרציתי. לרוב יכולתי לזהות בקריאה הדיגיטלית עד כמה עובר להתגורר אות עמיד. פתאום שמי כבר אינן יבצע תכנונים במגע. שאחד ש לדעת את אותו איכות הצילום שגם אני וכרחה כמספר. זה הזמן נעשה שינוי גדול עבורי, אך כדלקמן שהתמודדתי שיחד עימו די טוב.

בוודאי, מערבל האודיו אך ורק קונבנציונלי כדלקמן בהשגת התקנת שמע מקצועית בעלת רמה. הפתרון האידיאלי המציאותי אצל זה הוא הגבלת תוכנת הקלטת שמע במחשב ופועלת אפשרי. כאן הנהדר בשימוש בתוכנת הקלטת מחשב ביתי הנו שיש לך ארומה כזה נהדרת על ידי שליטה. יהיה אפשרי לדמות אפקטים שבעבר נדרשו סיבוב שיחות מסויים, מאות שקל בידי מכונות ומיקרופונים מצמידים כמעט בכל אפליקציות הקלטת השמע. בסך הכל מכניס להתאמץ ולהדביק רק את השיטה המיוחדת.
Back to posts
This post has no comments - be the first one!

UNDER MAINTENANCE